Araş. Gör. Dr. Serhat Kaya

Araş Gör Dr Serhat Kaya

1979 Erzurum doğumluyum.

Lisans eğitimime 1998 yılında Ege Üniversitesi, Fen Fakültesi, Biyoloji bölümüne girdim ve zooloji ağırlıklı eğitim programını 2002 yılında tamamladım.

Lisansüstü eğitimime 2002 yılında Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesinde başladım. Çanakkale ili ve civarının Herpetofaunası başlıklı yüksek lisans tezimi 2005 yılında bitirdim.

Doktora eğitimimi “Konağa Verilen İndol-3- Asetik Asitin ve Kaliks Sıvısının Konak Galleria
Mellonella L. (Lepıdoptera: Pyralıdae) ve Parazitoid Pimpla Turionellae L. (Hymenoptera: Ichneumonıdae) Hemositlerine Etkisi" başlıklı doktora tezimi sunarak 2015 yılında tamamladım.

Araştırma Görevlisi olarak 2002 yılından bu güne Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Biyoloji bölümünde devam etmekteyim.

2015 yılından bu yana Prof. Dr. Bülent Gündüz’ün ekibinin içerisinde çalışıyorum. Laboratuvar çalışmalarımız yoğunlukla beynin kilo kontrolünü nasıl düzenlediği üzerine olmaktadır. Bu amaçla deney modellerimiz olan hamsterler ve gerbiller üzerinde çalışmalar yapıyorum.

Kilo kontrolünün hayvan modellerindeki düzenlemesi ile ilgili gerek gen ifadeleri ve gerekse hormonal kontrollerinin nasıl olduğu konusunda beyin çalışmalarımız devam etmektedir.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir