HAKKIMDA

Eğitim

Lisans: İstanbul Üniversitesi – 1990 – istanbul.edu.tr
Yüksek Lisans: University of Delaware, ABD – 1993 – udel.edu
Doktora: University of Delaware, ABD – 1997

             

Akademik Ünvanlar

Yrd. Doç.: Abant İzzet Baysal Üniversitesi – 1998 – ibu.edu.tr
Doçent: Abant İzzet Baysal Üniversitesi – 2003
Profesör: Abant İzzet Baysal Üniversitesi – 2008
Profesör: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi – 2009 – comu.edu.tr

Tezler

Yüksek Lisans – 1994: Effects of Photoperiod, Pinealectomy, and Melatonin Implants on Testicular Development in Juvenile Siberian Hamsters (Phodopus sungorus).
Doktora – 1997: Melatonin – Induced Reproductive Development in Siberian Hamsters (Phodopus sungorus) : Dose and Time Dependencies.

Araştırma Alanı
Lisans eğitimimden bu yana metabolizma ve çevresel faktörler arasındaki ilişki ilgimi çeken konu olmuştur. Birçok metabolik semptomların (örneğin diyabet ve obezite) sadece lokal olarak değerlendirilerek açıklanmaya çalışılması, hep bir şeylerin eksikliğine neden olmuş ve çözüme tam yaklaşılamamıştır. Lisans sonrası eğitimimi araştırma odaklı olarak, çevresel faktörlerin (ışık, ısı, vb.) hayvanlar üzerinde ki değişik etkileşmelerini çözmeye ve özellikle beynin bunları kontrol etmedeki unsurlarını araştırmaya adadım.

Laboratuvarımız fotoperiyodik (metabolizmalarını ışık döngüsüne göre düzenleyen canlılar) hayvanlarda (örneğin hamster, gerbil) öncelikle üreme fizyolojisi üzerine pineal bezi ve melatoninin rolünü araştırmanın yanında
beynin üreme ve bununla ilişkili diğer fizyolojik parametreleri nasıl kontrol ettiği üzerine araştırmalar yapmaktadır. Pineal bez hamsterlarda fotoperiyodik bilgiyi üreme sistemine iletmede çok kritik bir role sahiptir.  Pineal bezin
hormonal salgısı olan melatonin ritmik bir şekilde, karanlıkta pik yapacak şekilde üretilir ve salınır.  Melatonin bu ritmik özelliğini orijini hipotalamusta bulunan suprakiyazmatik nukleus (SCN) olarak adlandırılan biyolojik saatten alır.  Burada içsel ritim ışık tarafından düzene sokulur (senkronize edilir).

Ritmik sirkadiyan bilgi pineal beze periferal sempatatik sinir tarafından iletilir. Sonuçta bu sinirsel ileti fotoperiyodik mesajın özelliğine göre melatonin ritmi olarak karşımıza çıkar.  Laboratuvarımızda çalıştığımız diğer ilişkili bir konuda hamilelik esnasında anneden fetusa olan fotoperiyodik bilginin maternal iletisidir.  Bu iletide pineal bezi ve hormonu ile SCN’nin rolünü araştırmaktayız.

Laboratuvarımız ayrıca üreme fizyolojisinde gittikçe önemi artan ve şişmanlık hormonu olarak ün kazanan leptin hormonunun, beyin-üreme sistemi eksenindeki önemini ve fizyolojisini araştırmaktadır.

Araştırma Konuları

Yaptığım araştırmalar şu başlıklar altında toplanabilir:
a) Pineal bez ve melatoninin fotoperiyodik hayvanlarda üreme sistemi üzerine nöroendokrin etkileri ve fizyolojik mekanizmaları
b) Fotoperiyodik hayvanlarda sirkadiyan ritimlerin nörobiyolojisi ve endokrinolojisi
c) Üremenin ve pübertenin başlangıç mekanizmalarının ardındaki fizyolojik gerçekler ve melatoninin rolü
d) Obezite sorunlarından doğan cinsel problemlerde leptin ve melatonin hormonlarının rolü
e) GnRH mekanizmaları ve beyindeki işlevleri
f) NPY ve AgRP nöronlarının leptin ve melatonin hormonları ile olan ilişkileri ve ritmik mekanizmaları
g) Beyinde ki metabolizma gen ekspresyonları ve ritmik ifadeleri
h) Ana biyolojik saat ve periferal organ saatlerinin senkronizasyon hataları ve hastalık olarak ifadeleri

Akademik Üyelikler

The Society for Integrative & Comperative Society Biology – 1995
Türk Fizyolojik Bilimler Derneği – 1999
European Pineal & Biological Rhythms Society – 2001
Türk Nöroendokrinoloji Derneği – 2011

 

 

ÇALIŞMALAR