İLETİŞİM

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Biyoloji Bölümü
Çanakkale, 17100

bgunduzbio@gmail.com
bgunduzbio@comu.edu.tr

0533-660-2268